Personvern i finanssektoren

Se flere produktegenskaper
420,-

Kjøp på nett

Denne boken gir en innføring i bestemmelsene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, og tar for seg regelverkets praktiske betydning for finanssektoren. Boken har også en generell del hvor de alminnelige reglene i personopplysningsloven gjennomgås. Med litteraturliste, saks- og stikkordregister.