Maximum 10, 2. utg.

Grunnbok,matematikk for ungdomstrinnet

Maximum 10, 2. utg.
Maximum 10, 2. utg.
 • Forfattere: Linda Tangen Bråthe , Ingvill Stedøy , Janneke Tangen , Grete Normann Tofteberg
 • Format: Ukjent
 • Antall sider: 297
 • Språk: Nynorsk
 • Forlag/Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag AS
 • EAN: 9788205538269
 • Kom i salg: 1. nov. 2021
 • Utgivelsesår: 2021
 • Andre medvirkende: Bråthe, Linda Tangen (for) ; Stedøy, Ingvill (for) ; Tangen, Janneke (for) ; Tofteberg, Grete Normann (for)
 • Utgave nr.: 2
 • Emnekategori: Læremidler: matematikk og tallforståelse
Se flere produktegenskaper
645,-

Format

Kjøp på nett

Sendes innen 2-5 virkedager.
Maximum legger til rette for praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Læreverket gir elevene mulighet til å undre seg, være kreative og oppdage matematikken sammen. Dette vil motivere elevene og hjelpe dem til å oppleve mestring.
Maximum inneholder varierte aktiviteter, med utforskende, rike og åpne oppgaver. Slik kan elevene gå i dybden og se sammenhenger mellom fagområder og temaer. Elevene møter en variert matematikkopplæring som legger vekt på relasjonell forståelse og lar dem arbeide med faget innenfor læringsfellesskapet.
Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking, slik at de kan ta egne valg i livet og forstå omverdenen. Da må elevene kunne vurdere egne og andres resonnementer og forslag til løsninger på problemer. Maximum legger til rette for aktivt deltakende elever som stiller spørsmål, reflekterer over egen læring og utvikler et mangfold av strategier. Elevene får mulighet til å diskutere, argumentere, resonnere og lytte til andres resonnementer og argumenter. Da kan de sette ord på og forstå sin egen læringsprosess og øke forståelsen og bevisstheten om hva de kan, og hva de ennå ikke har lært. Læreverket legger til rette for at lærerne får mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner underveis i opplæringen.
Maximum 2. utgave tilbyr vi i en heldigital utgave, eller en kombinasjon mellom analogt og digitalt.
Bla i utdrag av Maximum 10, 2. utgave her: