Bevegelse, liv og forandring

praksisnære beskrivelser av psykomotorisk fysioterapi

Bevegelse, liv og forandring
Bevegelse, liv og forandring
Se flere produktegenskaper
300,-

Kjøp på nett

Tomt på Nettlager. Sjekk klikk og hent
Bevegelse, liv og forandring handler om psykomotorisk fysioterapi og formidler erfaringer fra praksis. Gjennom seks kapitler beskrives ulike pasientforløp og i siste kapittel reflekterer Tom Andersen over elementer fra disse og setter dem inn i en teoretisk forståelsesramme. Boka kom ut første gang i 1997 og retter seg mot studenter på grunn-, etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og kan leses av alle.

Endring fra mester-svenn læring til utdanning på høgskole- og universitetsnivå har medført økt vekt på teori. Fysioterapifag og håndverk er edel vare. Det trenger et teoretisk fundament for å leve og utvikle seg videre. Men dersom det går på bekostning av å lære det praktiske håndverket og øve det kliniske blikket, kan det genuine i fysioterapi bli borte.

Bokas praksisnære beskrivelser er ment som et bidrag til et felles skattekammer i fagfeltet psykomotorisk fysioterapi og vårt ønske er at den vil stimulere fysioterapeuter til å utvikle sin kliniske kompetanse.