Etikk for pedagoger

E-bok
Bokmål
Etikk for pedagoger
Etikk for pedagoger
  • Forfatter: Lars Gunnar Lingås
  • Format: E-bok
  • Språk: Bokmål
  • Forlag/Utgiver: Gyldendal akademisk
  • EAN: 9788205456655
  • Kom i salg: 7. mai 2013
  • Utgivelsesår: 2013
  • Filformat: EPUB
  • Emnekategori: Pedagogisk filosofi og teori
Se flere produktegenskaper
329,-

Format

Kjøp på nett

Denne boka gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole. Forfatteren legger spesielt vekt på den diskursetiske tilnærmingen som samsvarer med yrkesgruppas tradisjon for å utvikle fagets verdigrunnlag og for å møte yrkesetiske utfordringer gjennom refleksjon. Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn og etikk. Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass med mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i pedagogers arbeid, og med en refleksjonsmodell som kan styrke pedagogenes evne til å utøve sitt yrke på en etisk forsvarlig måte.