75 år siden frigjøringen

8. mai 1945 var Norge atter et fritt land, etter fem lange år med krig og okkupasjon. Hvert år kommer det ut en rekke bøker som hver på sin måte kaster nytt lys over dette mørke – men fascinerende – kapittelet av norsk historie. De kritikerroste bøkene under er blant våre nye favoritter.


Den glemte krigshelten. Et dypdykk i dilemmaene og beslutningene.

10. april 1940 ble Otto Ruge utnevnt til ny sjef for landets militærmakt i krig. Mot alle odds lyktes det å holde en overlegen fiende i sjakk i to måneder. Ruge overbeviste regjeringen i dagene etter invasjonen om at det var avgjørende for landet og nasjonens selvaktelse å velge fortsatt kamp mot den tyske angriperen.

Få nordmenn har i løpet av få, korte dager ytt en så avgjørende innsats for sitt land. Ruge snudde nederlagsstemningen. Han hadde kompetansen, lederegenskapene og de diplomatiske evnene som var nødvendige for å kunne operere i skjæringspunktet mellom norske og allierte styrker. Etter at kongen og regjeringen var i eksil, valgte general Ruge frivillig å gå inn i krigsfangenskap. Uten Ruges innsats er det ikke sikkert at kongen og regjeringen ville ha fortsatt krigen i eksil. Han tvilte aldri på at det politisk og moralsk var riktig å avvise nazismen og velge krigen og fangenskapet. Dette holdt han fast på etter krigen da han avviste etterpåklokskapen, og han ble derfor skeptisk til deler av rettsoppgjøret.


En helt uvirkelig historie fra virkeligheten om Berthold Grunfeldts mor, som han aldri møtte. Hun ga fra seg sønnen sin og levde som prostituert i mellomkrigstidens Tsjekkoslovakia. Som jøde endte hun til slutt i konsentrasjonsleir og døde av sykdom dager før frigjøringen.

Vi følger barnebarnet Ninas jakt på sporene etter farmoren, sammen med sin far mens han fortsatt er i live.

«Leseren mister nesten pusten!»
– Guri Hjeltnes, VG

«Til tross for alt det som ikke lot seg finne ut, har Nina Grünfeld på mesterlig vis skildret en ung jødisk kvinnes omflakkende liv i et Sentral-Europa der både grenser, lojaliteter og normer var i oppløsning mellom krigene.»
– Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad


Her er den store fortellingen om hvordan menneskene som levde under krigen i Norge hadde det. Vi følger enkelte menneskers opplevelser, tanker og valg. Møter med menn og kvinner fra hele landet og i alle lag av folket. En får følelsen av å oppleve det samme som enkeltmennesker sto i den gangen.

Denne første boken i serien tar for seg okkupasjonsåret 1940.

«Glimrende bok om krigen; forfatteren blander fakta og enkeltmenneskers skjebner på en gripende måte.»
– Ørjan Greiff Johnsen, Adresseavisen

«Ambisiøst og vellykket forsøk på å samle tusen små historier om krigen til én stor fortelling.»
– Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad


En av de mest kontroversielle fortellingene fra krigen de siste årene. Denne boken åpner opp andre sider av historien som ikke er like mye belyst og fortalt.

Hjemmefronten visste og kunne sannsynligvis gjort enda mer for å redde flere. Slikt kan man alltid se i ettertid. Hvorfor gjorde de ikke det, og er dette noe det har vært lagt lokk på? Boken skapte storm og utfordret den tradisjonelle historiefortellingen om motstandsbevegelsen.

«Det er all grunn til å anta at Hva visste hjemmefronten? kommer til å bli en av høstens mest diskuterte bøker. Det er rett og slett årets viktigste bok og anbefales på det sterkeste!»
– Marius Wulfsberg, Dagbladet


Bak kulissene i etterkrigstiden. Hva tenkte kongen om rettsoppgjøret, quislingene, kommunistene? Hva med alliansepolitikken, NATO, FN og forholdet til Sovjet? Hvordan stilte han seg til Gerhardsen-epokens regulerings- og gjenreisningspolitikk?

Kongen er åttende og siste bind i det storslåtte, biografiske verket om Haakon & Maud – en av de beste og mest komplette fortellingene om det selvstendige Norge i perioden 1905-57.

«Det har vært en fryd å ta seg gjennom også denne boka.»
– Siri Wahl-Olsen, Adresseavisen


Det er ikke skrevet så mye om underskogen av NS-medlemmer, menneskene bak de mest profilerte norske NS-koryfeene. Den norske nazieliten er en av de større samlede beretningene om noe av underskogen av NS-lojale – både åpent politiske, innen embedsverk og organisasjoner.

Hvem var de, og hva drev dem? Hvordan gikk det med dem etter krigen? Det var mange triste skjebner, og helt ulike motiver. Naivitet, idealisme på avveie, og ren opportunisme. Helt vanlige mennesker som valgte feil da forutsetningene ble endret.

Boken er en oppfølger til Profitørene som kom i 2017.