Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og en mester i populærvitenskaplig formidling. Nå er han aktuell med kritikerroste Verden på vippepunktet. Under deler han sine tanker om korona-epidemien og dens innvirkning på klimaet vårt.


Klima og korona – kan et virus vippe verden i riktig retning?

Hadde jeg utgitt Verden på vippepunktet en måned senere ville jeg fått med et sluttkapittel om korona som det ultimate vippepunkt. Korona-epidemien som vi våren 2020 står midt oppe i, og ingen vet når vil gå over, er ingen tilfeldighet. Det vil, akkurat hvor smittsom og dødelig den ble har med mutasjoner å gjøre, og disse er i stor grad tilfeldige. Men som kjent er dyremarkedene i Kina utgangspunkt både for dagens epidemi og mange andre. Tette bestander av ulike dyrearter er klekkeanstalter for stadig nye virus som beveger seg mellom individer og arter, gjerne med nye mutasjoner. Det første tiltak for å stanse kommende epidemier av denne typen (og de kan bli verre...), er å få slutt på disse markedene. Ikke bare for vår skyld, for dyrenes også.

Det er også andre naturinngrep som har tilsvarende effekter. At vi trenger inn i stadig nye regnskogsområder og kommer i tettere kontakt med ville dyr, fortrenger leveområder for flaggermus, aper og andre arter er en annen kilde til farlige forbindelser. Ebola, aids og rabies kan nevnes. Dessuten går dette andre veien også. Mange dyr, spesielt de store apeartene, kan også bli syke av «våre» virus, og i dag er det en reell bekymring for korona-smitte i bestander av sjimpanser, gorillaer og orangutanger. Dermed er korona (og andre zoonoser) enda et argument for bevaring av uberørte områder.

Så har korona-situasjonen også relevans til klima. Dagens epidemi er katalysert av tette befolkninger og vår frenetiske reisevirksomhet, og sånn sett er det er skjebnens ironi at den bransjen som mer enn noen har bidratt til virusets spredning, også er den som blir først og hardest rammet. For de mange av oss som har argumentert for redusert flytrafikk til klimaets beste er det selvsagt ikke noe ønske at 100 000 skal bli arbeidsledige over natten med alle de konsekvenser dette medfører. Spørsmålet er allikevel om det mulig å tenke at i andre enden av denne unntakstilstanden kan det – tross alt – komme noe positivt ut. Det er klart at dette ikke er endetid for flybransjen, men kanskje kan det bidra til en varig endring av reisevaner. I disse dager tester vi alle ut nye elektroniske møteplasser, og erkjenner at dette faktisk fungerer. Om vi tar denne lærdommen med oss inn i post-koronaens tid, så vil det i tillegg spare oss for mye reising, stress, grytidlige flyturer med sene hjemkomster og avganger fra flyplasser – og gi mer tid. Og kanskje kan vi lære å sette mer pris også på langsom tid – selv om vi etterhvert nok også vil lengte tilbake til det kollegiale fellesskapet.

Om korona-krisen er godt eller dårlig nytt for klimaet på sikt er derimot meningene delte. Den umiddelbare effekten er momentan, Kinas CO2-utslipp ble redusert med 25 % i løpet av en måneds tid, og mange byer fikk plutselig ren luft. Dette vil allikevel i beste fall gi en ørliten forsinkelse av klimautviklingen, men dersom dette gir en erkjennelse av det muliges kunst innen klimapolitikken, så er mye vunnet. Vi står i dag på et vippepunkt forårsaket av en viruspartikkel - som vi ikke engang vet om vi skal definere som død eller levende. Vi kan vippe tilbake til et fossilt samfunn når verdensøkonomien skal fyres opp igjen, eller vi kan vippe over til det fossilfrie samfunnet vi uansett må over til.

Finanskrisen i 2008 ble en tapt mulighet til å stake ut en ny kurs, men tiden var da hverken mentalt eller teknologisk moden for et vippepunkt. Det er den i dag. Dagens krise har vist en global handlekraft til å ta lærdom av for dagen etter i morgen, da korona er historie mens klima er minst like aktuelt.

Dag O. Hessen


Verden på vippepunktet

Dag O. Hessen

Med utgangspunkt i forskning, ikke skremselspropaganda, viser biologiprofessor Dag O. Hessen hvordan det står til med natur og klima – og hvor ille det kan gå. Det store risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører at forandringene kan forsterkes.

Verden på vippepunktet er en kraftfull appell om at vi må gjøre mer – og at vi må gjøre det raskere.

«Kunnskapsrikt, nyansert og drøftende om klimakrisen.» – Marius Wulfsberg, Dagbladet

«Alvoret i teksten ligger et godt stykke unna hysteriet. Dette er rolig, men insisterende folkeopplysning.» – Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad


Flere bøker av Dag O. Hessen

 1. Vi
  Vi
  Tilbudspris 348,- Ordinær pris 399,-
 2. Hvor kommer jeg fra?
  Hvor kommer jeg fra?
  Tilbudspris 261,- Ordinær pris 299,-
 3. Livet
  Livet
  Tilbudspris 261,- Ordinær pris 299,-
 4. Sannhet til salgs
  Sannhet til salgs
  Tilbudspris 261,- Ordinær pris 299,-