Foto: Lars Sturlason

Om oss vanlige løgnere – og Donald Trump

Alle lyver. Alle fordømmer løgn. Vi lyver selv om vi er enige om at det er galt å lyve. Hvorfor gjør vi det? Vi lyver av hensyn til oss selv, for å virke bedre – eller mindre slette – enn vi er, for å skaffe oss fordeler og for å slippe ulemper og ubehag. Vi lyver også av hensyn til andre, for å skåne deres følelser eller å forhindre at det går dem ille. Ofte vil det ikke være opplagt om vi lyver av hensyn til oss selv eller andre – vi forteller gjerne oss selv at det er av hensyn til andre, men det innebærer ofte at vi der og da lyver for oss selv.

I Løgnens filosofi skriver jeg om svarte og hvite løgner – og alle de grå – og forsøker å forklare hvorfor vi reagerer så sterkt på å bli løyet for. For at vi skal fungere godt sammen som mennesker, må vi ha tillit til hverandre. Løgn undergraver denne tilliten. Derfor er det ikke uproblematisk å lyve for å skåne andres følelser. Snarere kan man si at det er litt arrogant å anta at andre ikke kan tåle å høre sannheten.

Vi finner løgn både i de næreste relasjoner og i storpolitikken. Det er nesten aldri akseptabelt å lyve, men det kan finnes tilfeller der konsekvensene av å snakke sant er så alvorlige at de veier tyngre enn forpliktelsen til å snakke sant. Tidligere statsminister Per Borten sa fra Stortingets talerstol at en statsminister av og til ikke bare har rett, men plikt, til å lyve. Løgn kan synes å være nødvendig i politikken uten at det finnes en egen etikk for politikere med andre regler enn for vanlige borgere. Konsekvensene av politiske beslutninger kan bli langt større enn de beslutningene vi foretar som privatpersoner, og derfor bør det kanskje oftere overveies om en løgn, alt i alt, kan forsvares.

Hvordan kan vi stole på hensiktene til politikere som lyver for oss? Selv om de skulle ha overtalt seg selv om at de har de beste hensikter, er det ikke utenkelig at mer suspekte motiver har sneket seg inn. Og hvis vi skulle kunne stole på deres motiver: Hvordan kan vi stole på deres dømmekraft? Når en regjering lyver for borgerne, mister vi grunnlag for å protestere eller for den saks skyld å gi politikken en informert tilslutning.

Når vi først er inne på løgnens rolle i politikken, er det umulig å komme utenom Donald Trump. Alle amerikanske presidenter har løyet, men der Trumps forgjengere fortalte strategiske løgner om spesifikke spørsmål, lyver Trump om praktisk talt alt, fra de minste filleting til de mest alvorlige sikkerhets- og helsepolitiske anliggender. Noe av det pussige med Trumps usannheter er at så mange av dem er så åpenbare. Det er en virkelighetsforakt vi ellers bare har sett i totalitære regimer. Trump lyver «totalitært» innenfor rammene av et liberalt demokrati, og det utgjør et så markant brudd med etablerte spilleregler at både politiske motstandere og en kritisk presse blir i villrede over hva de skal gjøre med ham. Han spiller et annet spill enn dem. Der andre som regel vil finne på en unnskyldning eller innrømme at de tok feil hvis det påvises at de har sagt noe usant, velger Trump i stedet som regel bare å gjenta påstanden, tilsynelatende uberørt av hva fakta måtte tilsi. At han foretrekker en gitt påstand, veier simpelthen tyngre for ham enn fakta. Han lar seg ikke korrigere av virkeligheten.

Det er i det minste mitt håp at han vil bli korrigert av virkeligheten på et avgjørende punkt denne høsten, ved at stemmene, når de er talt opp, forteller klart og tydelig at en slik løgnhals ikke fortjener nok en presidentperiode.

God lesning!

Lars Fr. H. Svendsen, oktober 2020

Løgnens filosofi

Hva er løgn? Og hvorfor er det så galt å lyve?

I denne boka tar Lars Fr. H. Svendesn for seg løgnens filosofi og skriver om hvordan vi lyver både for oss selv og for andre, om løgnens rolle i politikken, om løgn og vennskap og hva det i bunn og grunn vil si å lyve.

Ved hjelp av filosofer som Platon, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant og Hannah Arendt, hjelper han oss med å forstå både løgnens natur og hva den gjør med oss som individer og som samfunn.


Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen er filosof og har utgitt en rekke kritikerroste bøker, blant annet Kjedsomhetens filosofi, Ondskapens filosofi og Hva er filosofi? Bøkene er oversatt til 29 språk. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og tilknyttet tankesmien Civita.