Foto: Sturlason

På naturens skuldre

For to år siden kom min første bok, Insektenes planet. Den fikk en fantastisk mottakelse både her til lands og i utlandet. Derfor var jeg spent i august i år, for nå var min andre bok for voksne klar. Den har fått tittelen På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt.

Gjennom anekdoter, fakta og personlige historier forteller boka om hele det ufattelige mangfoldet av arter og alt det fine de gjør for oss – om hvordan naturen gir oss mat og medisiner, renser luft og vann, sørger for et levelig miljø, gir oss inspirasjon og naturopplevelser. Her kan du lese om lotusblomsten som inspirerte selvrensende maling, maneten som kan leve livet om igjen og om igjen, om hvordan trær i byen redder liv og sparer strøm, om insekter som kan hjelpe oss med ny antibiotika, om soldatene som brukte selvlysende sopp til å lyse opp skyttergravene, om hvordan hvaler flytter næring gjennom havet – og hvorfor alt dette er vesentlig for oss mennesker og våre samfunn.

For du og jeg er innvevd i naturens flettverk, mye tettere enn du tror. Naturen, med sine mengder av små og lite synlige organismer, er det som holder deg oppe, som holder livet ditt sammen – selv i våre moderne, urbane liv. Og ennå bugner kloden av arter. I dag har vi satt navn på om lag halvannen million av dem, men vi vet at det er mange flere – vi antar oppunder ti millioner arter totalt.

Størstedelen av jordas arter har du aldri sett, for de er små og lever sine liv skjult for oss: Nede i jordas lumre mørke. Gjemt mellom fibrene i dødt trevirke. Svømmende i saltvann i havet. Likevel er det dette mangfoldet av anonyme organismer du kan takke for at du lever. De har stilt på jobb siden lenge før det første mennesket reiste seg på to, og vi har tatt deres innsats for gitt.

Skal vi sortere de godene og tjenestene som vi nyter godt av fra naturen, kan vi dele dem i tre: Vi kan, aller først, snakke om at naturen er som en gammeldags landhandel og et apotek: et sted der vi henter all slags varer vi trenger. Drikke, som rent vann, mat og fiber, energi og virkestoffer til industrien og råstoff til ny medisin.

Dernest kan vi si at naturen er en slags trofast vaktmester – en som sørger for rydding og resirkulering, for at vann og jord og snø holder seg der det skal være, og at temperaturen ikke løper løpsk.

Til sist kan vi snakke om at naturen er som et kulturhus eller en katedral, en kilde til kunnskap, kultur, estetikk og opplevelser. Vi kan lære om fortiden gjennom å studere naturens arkiver, i myrer eller årringene i trær. Vi kan hente idéer til nye måter å løse ting på, og bruke naturen som utgangspunkt for inspirasjon og refleksjon.

Jeg jobber som professor på NMBU, Universitetet på Ås. Som forsker er det viktig å være nysgjerrig og ha evne til undring. Siden jeg er professor i bevaringsbiologi, vitenskapen som undersøker trusler mot det biologiske mangfoldet og måter å møte disse truslene på, har jeg undret meg mye over hvordan vi kan få folk til å sette pris på naturen vi har rundt oss. Slik at vi også får lyst til å ta vare på den.

Boka På naturens skuldre er mitt forsøk på et svar: Jeg vil vise deg alt det fantastiske naturen bedriver, for at du skal se hva som står på spill. Og jeg vil peke på paradokset som ligger i vårt kreative samliv med naturen: Vi har tatt naturen i bruk, men i vår evne til å utnytte naturens goder, ligger også risikoen for å undergrave vårt eget livsgrunnlag.

God lesing!

Hilsen Anne Sverdrup-Thygeson, september 2020

På naturens skuldre: Hvordan ti millioner arter redder livet dit

På engasjerende vis forteller Anne Sverdrup-Thygeson spennende og tankevekkende fortellinger om naturen.

«Skal du bare lese én bok om artsmangfold i år, er det definitivt denne»
Knut Hoem, NRK

«En innertier av en bok: Anne Sverdrup-Thygeson har skrevet en velformulert, morsom og spennende bok om sammenhengene i naturen»
Hilde Østby, Aftenposten


Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson er en av Norges mest profilerte og entusiastiske formidlere av kunnskap om insekter. Hun har bl.a. skrevet Insektenes planet (2018) som ble Brageprisnominert og er oversatt til over 20 språk. Hun holder foredrag, skriver avis- og magasinartikler og opptrer jevnlig i radio. Til daglig er hun professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), på Ås.