Kvalitetslæring i høgere utdanning

innføring i problem- og praksisbasert didaktikk

Pocket
Bokmål
Kvalitetslæring i høgere utdanning
Kvalitetslæring i høgere utdanning
 • Forfatter: Roar C. Pettersen
 • Format: Pocket
 • Antall sider: 368
 • Språk: Bokmål
 • Forlag/Utgiver: Universitetsforlaget
 • Nivå: Voksen
 • EAN: 9788215005577
 • Utgivelsesår: 2005
 • Andre medvirkende: Pettersen, Roar C. (for)
 • Utgave nr.: 2
 • Emnekategori: Undervisningsmetodikk og utdanningspolitikk
Se flere produktegenskaper
459,-

Kjøp på nett

Tomt på Nettlager. Sjekk klikk og hent
Læring er kontekstavhengig, og kvalitetslæring utvikles best når studentene deltar aktivt i gode undervisningsprogrammer og utfordrende læringsmiljøer. Studentaktive metoder, studentsentrerte læreplaner og eksamensformer, samt studentevaluering av undervisningen er nøkkelmomenter i Kvalitetsreformens pedagogiske budskap.
Boken gir en grundig innføring i disse forholdene og drøfter ulike metoder og strategier i lys av nyere læringsforskning og didaktisk teori, med særlig vekt på problembasert læring, casemetodikk og prosjektorganisert undervisning. Forfatteren legger vekt på å vise hvordan problem- og praksisbaserte modeller bygger på og integrerer så vel nyere som velprøvde lærings- og undervisningsprinsipper. Det fokuseres på pedagogiske perspektiver, prinsipper og strategier som bidrar til en undervisningspraksis som stimulerer og støtter studenters og elevers læreprosesser i retning av kvalitetslæring.

Kvalitetslæring er skrevet både som en innføringsbok og som en bruksbok, en praktisk veileder i undervisningsarbeidet. Boka er i utgangspunktet skrevet for lærere i høgere utdanning, men den er like aktuell for lærere som underviser ungdom, og for voksne i andre sammenhenger, for eksempel i videregående skole. Som innføringsbok henvender Kvalitetslæring seg også til lærerstudenter og pedagogikkstudenter på bachelor- og masternivå og til andre som kvalifiserer seg til pedagogisk arbeid i vid forstand.

Roar C. Pettersen er førstelektor i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag. Han er også knyttet til høgskolens Program for undervisning, læring og studiekvalitet (PULS).