Klima og miljøarbeid i Norli

Norli bokhandel skal være et trygt sted å handle bøker og andre varer, både for dagens og morgendagens kunder. Bærekraft er en av vår generasjons viktigste kamper, og den skal Norli ta en aktiv del i. På denne siden finner du mer informasjon om noe av det vi og våre samarbeidspartnere gjennomfører av prosjekter og initiativ for å redusere klimaavtrykket og bli enda mer miljøvennlige.

«Den grønne bokbransjen»

Bøker for salg i Norge er i all hovedsak produsert av papir fra fornybar skog. I 2016 startet Den norske Forleggerforening et prosjekt som heter «Den grønne bokbransjen». Prosjektet resulterte i en anbefalt bransjestandard som skal sikre bærekraftig bokproduksjon og forhindre avskoging og konvertering fra regnskog.

De fleste store forlag, blant dem Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug, sikrer at produksjonen av bøker er i henhold til miljøsertifiseringer som FSC (Forest Stewardship Council) og/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Mange forlag er også sertifiserte som Miljøfyrtårn. Vi takker for deres bidrag til en miljøvennlig bokbransje.

Miljøeffektiv transport av bøker og varer

Transport er en stor kilde til utslipp av klimagasser. Distribusjon av bøker i Norge er organisert gjennom felles distribusjonssentraler som Forlagssentralen og Sentraldistribusjon. Dette sikrer at bøker fra alle forlag sampakkes og leveres transporteffektivt til våre butikker.

Som eneste aktør i bransjen har Norli i tillegg et eget, topp moderne og automatisert sentrallager. Dette sørger for transporteffektiv sammenstilling og levering av varer som skal ut til vårt butikknett. Vårt sentrallager er også medlem av Grønt Punkt Norge AS.

Miljøkrav i alle leverandøravtaler

Som en stor innkjøper med et betydelig årlig innkjøpsvolum, ønsker Norli å jobbe sammen med våre leverandører for å skape kontinuerlige forbedringer i verdikjeden. Vi benytter vår posisjon som en stor aktør til å påvirke leverandører og forretningspartnere til forbedring. Det gjør vi både når vi vurderer inngåelse av nye avtaler og evaluering av eksisterende.

I våre leverandøravtaler har vi tydelige krav til produktkvalitet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Alle våre leverandører må levere innenfor EUs eller gjeldende norske regler, direktiver og lover. I leverandøravtalene stiller vi også krav til at all produksjon skal være i tråd med FNs barnekonvensjon. Norli har utviklet rutiner for internkontroll og leverandørkrav i samråd med Miljødirektoratet.

Våre bæreposer

Bæreposene til Norli holder god kvalitet og kan benyttes som avfallsposer. Faktisk benyttes de aller fleste bæreposer i Norge til avfallshåndtering, og dette gjør at myndigheter og forskningsmiljøer ikke anser bæreposer som et stort miljøproblem i Norge. Bæreposer krever generelt lite plass og er miljøeffektive når det gjelder lagring og transport.

Våre bæreposer er produsert i Norge og dermed kortreist. Norli tar betalt for bæreposer, og betaler en avgift til det offentlige som går til et miljøfond opprettet av handelsnæringen. Vi ser nå på muligheten for å gjøre bæreposene enda mer miljøvennlige gjennom å øke mengden resirkulert plast, samt å tilby flere gjenbrukbare bærenett for salg.

Bærekraftige papirprodukter

De aller fleste av våre notatbøker, spiralhefter og kalendere er nå produsert på FSC-godkjent papir, og vi gjør løpende forbedringer av varesortimentet der bærekraft vektlegges som utvalgskriterium. I 2020 valgte vi for eksempel å tilby spiralhefter uten plastforsider, samt skriveblokker produsert på resirkulert FSC-godkjent papir. Dette året ble det solgt 50.000 flere miljøvennlige varer i Norli enn året før.

Prosjekt naken

«Vær forberedt på mer nakenhet i butikkene våre», skriver Paperchase, en av våre største leverandører av papirvarer. «Prosjekt Naken» handler om å redusere bruk av plast og selge varer uten emballasje. Norli har faktisk vært en av pådriverne for denne retningen, og vi samarbeider også aktivt med andre leverandører for å få til lignende initiativ. Produktene skal være like fine, men mer miljøvennlige.

Som forbruker kan du også påvirke dette. Kjøp gjerne produkter uten plastemballasje. Det sender et tydelig signal, og stimulerer oss og leverandørene til å øke innsatsen på dette viktige området.

Kortreiste gratulasjonskort

Som hovedsamarbeidspartner på gratulasjonskort har vi valgt Pictura/Aune, som produserer sine kort i Sverige. Dette gjør at de fleste av våre gratulasjonskort er kortreist og mer miljøvennlig enn mange av alternativene, som gjerne produseres i og transporteres fra Asia. Alle kort fra Pictura/Aune produseres på FSC-godkjent papir og trykkes i mindre opplag. Miljøaspektet og kvalitet har vært et viktig element i våre vurderinger her.

Sortering og gjenvinning av avfall

Vi sorterer og legger til rette for gjenvinning av avfall i alle våre butikker og på vårt sentrallager. Enten det er sortering gjennom kjøpesentrenes fellesanlegg eller våre frittstående butikker, blir avfallet sortert i ulike seksjoner som papp, plast, elektronikk og restavfall.

Fokus på redusert svinn og kasting

Et viktig fokusområde for oss er å forbedre innkjøpsstyringen og arbeidet med bokens livssyklus, slik at vi reduserer svinn og kasting i verdikjeden. Samtidig som vi gjør hva vi kan for å forhindre utsolgtsituasjoner, er vi svært opptatt av å ha fornuftige varelagre og unngå store mengder varer som må returneres til leverandører eller kastes. I stedet for volumer av enkelttitler, ønsker vi heller stor bredde som gjør oss til en ordentlig bokhandel. De siste årene har vi oppnådd vesentlige fremskritt i arbeidet med innkjøpsstyring og livssyklus, parallelt med at vi har økt utvalget av bøker betraktelig.

I tillegg til mer fornøyde kunder, er fremgangen på dette området et vesentlig bidrag til redusert klimaavtrykk.

Vi gjennomfører også en rekke tiltak i kampanjeopplegget vårt for å redusere bruk og kast av kampanjemateriell. Lengden på våre kampanjer er økt, og dette medfører mindre produksjon og bytting av denne typen materiell. Vi har også redusert bruken av plast i markedsmateriellet. I tillegg har vi fjernet all bruk av ballonger som dekor til kampanjer.

For tiden gjennomfører vi et prosjekt som skal gjøre at vi får skreddersydd mengden kampanjemateriell til hver enkelt butikk, og gjennom det redusere kasting av overflødig materiell. I sum er det mange små tiltak som samlet bidrar til mindre klimaavtrykk, og vi leter stadig etter forbedringer.

Kvalitetsvarer og bøker med lang holdbarhet

I våre bokhandler finner du bøker og produkter av god kvalitet og med lang levetid. Bøker, spill, skolesekker og mye annet vi selger er nyttige produkter som varer lenge, og som fint kan gjenbrukes, arves og deles. Lite slår følelsen av å fordype seg i en god bok, og gir du den videre når du er ferdig, har du doblet levetiden på varen.